Skip to main content

Rozhodnutí o přidělení dotace

Na základě Výzvy Národní sportovní agentury 14/2021 Můj klub 2022, č.j.: NSA-0058/2021/A/65 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace pro TJ Svitavy, z. s., přijaté ze dne 29.11.2021. Dotace pro TJ Svitavy, z.s. bude poskytnuta v celkové částce 2 121 840,00 Kč.

KIS - faktury

Upozornění – níže uvedené platí pouze v případě, že budete k platbě příspěvků vyzváni mailem vygenerovaným systémem KIS. Pokud některý oddíl TJ vybírá příspěvky jiným způsobem, než přes informační systém KIS, platí pravidla tohoto oddílu.

Přihláška do TJ a souhlas GDPR

Ustanovující výkonný výbor TJ Svitavy, z.s. 14.10.2021

Dne 14.10.2021 se konal výkonný výbor TJ, kde byla zvolena přesedkyní TJ Svitavy, z.s Marcela Sezemská.

Zápis

Výkonný výbor TJ (30.9.2021)

Na valné hormadě TJ Svitavy 30.9.2021 byl zvolen nový výkonný výbor

Syndikovat obsah