Skip to main content

Ustanovující výkonný výbor TJ Svitavy, z.s. 14.10.2021

Printer-friendly version

Dne 14.10.2021 se konal výkonný výbor TJ, kde byla zvolena přesedkyní TJ Svitavy, z.s Marcela Sezemská.

Zápis