Skip to main content

Rozhodnutí o přidělení dotace

Printer-friendly version

Na základě Výzvy Národní sportovní agentury 14/2021 Můj klub 2022, č.j.: NSA-0058/2021/A/65 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace pro TJ Svitavy, z. s., přijaté ze dne 29.11.2021. Dotace pro TJ Svitavy, z.s. bude poskytnuta v celkové částce 2 121 840,00 Kč.